• a0651.jpg, del_2_Gru, V filter, 1 seconds
 • a0652.jpg, del_2_Gru, V filter, 1 seconds
 • a0653.jpg, DV_Gru, B filter, 59 seconds
 • a0654.jpg, DV_Gru, V filter, 30 seconds
 • a0655.jpg, BG_Ind, B filter, 13 seconds
 • a0656.jpg, BG_Ind, V filter, 7 seconds
 • a0657.jpg, S_Aqr, B filter, 52 seconds
 • a0658.jpg, S_Aqr, V filter, 26 seconds
 • a0659.jpg, ER_Aqr, B filter, 34 seconds
 • a0660.jpg, ER_Aqr, V filter, 17 seconds
 • a0661.jpg, VZ_PsA, B filter, 9 seconds
 • a0662.jpg, VZ_PsA, V filter, 5 seconds
 • a0663.jpg, pi_1_Gru, B filter, 6 seconds
 • a0664.jpg, pi_1_Gru, V filter, 3 seconds
 • a0665.jpg, pi_1_Gru, V filter, 3 seconds
 • a0666.jpg, CR_Gru, B filter, 14 seconds
 • a0667.jpg, CR_Gru, V filter, 7 seconds
 • a0668.jpg, DH_Tuc, B filter, 23 seconds
 • a0669.jpg, DH_Tuc, V filter, 12 seconds
 • a0670.jpg, DF_Tuc, B filter, 21 seconds
 • a0671.jpg, DF_Tuc, V filter, 11 seconds
 • a0672.jpg, niu_Tuc, B filter, 4 seconds
 • a0673.jpg, niu_Tuc, B filter, 4 seconds
 • a0674.jpg, niu_Tuc, B filter, 4 seconds
 • a0675.jpg, niu_Tuc, B filter, 4 seconds
 • a0676.jpg, niu_Tuc, B filter, 4 seconds
 • a0677.jpg, niu_Tuc, B filter, 4 seconds
 • a0678.jpg, niu_Tuc, V filter, 2 seconds
 • a0679.jpg, niu_Tuc, V filter, 2 seconds
 • a0680.jpg, niu_Tuc, V filter, 2 seconds
 • a0681.jpg, niu_Tuc, V filter, 2 seconds
 • a0682.jpg, niu_Tuc, V filter, 2 seconds
 • a0683.jpg, niu_Tuc, V filter, 2 seconds
 • a0684.jpg, DI_Tuc, B filter, 13 seconds
 • a0685.jpg, DI_Tuc, V filter, 7 seconds
 • a0686.jpg, CT_Gru, B filter, 24 seconds
 • a0687.jpg, CT_Gru, V filter, 12 seconds
 • a0688.jpg, S_Gru, B filter, 12 seconds
 • a0689.jpg, S_Gru, V filter, 6 seconds
 • a0690.jpg, Y_Scl, B filter, 132 seconds
 • a0691.jpg, Y_Scl, V filter, 66 seconds
 • a0692.jpg, NGC_1252, I filter, 14 seconds
 • a0693.jpg, NGC_1252, I filter, 14 seconds
 • a0694.jpg, NGC_1252, SR filter, 16 seconds
 • a0695.jpg, NGC_1252, SR filter, 16 seconds
 • a0696.jpg, NGC_1252, V filter, 20 seconds
 • a0697.jpg, NGC_1252, V filter, 20 seconds
 • a0698.jpg, NGC_1252, B filter, 40 seconds
 • a0699.jpg, NGC_1252, B filter, 40 seconds
 • a0700.jpg, NGC_1252, B filter, 40 seconds